Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que gastos hai que pagar pola compra dunha vivenda?

Paira comprar una vivenda, hai que ter aforrado un diñeiro paira pagar os gastos de notaría, rexistro e xestoría, así como os impostos correspondentes
Por helpmycash 26 de Xullo de 2021
compra vivienda
Imagen: mastersenaiper

No proceso de adquisición dunha vivenda en España, xa sexa cunha hipoteca ou en man, interveñen varias administracións: notaríaa na que se escritura a operación, o Rexistro da Propiedade no que se inscribe ao novo propietario, Facenda e, na maioría dos casos, tamén a xestoría que se encarga de facer os trámites correspondentes. E todas elas cobran uns honorarios determinados (ou piden impostos, no caso da Axencia Tributaria), así que o comprador debe ter un diñeiro aforrado paira abonar todas as facturas. Pero de canto estamos a falar? A continuación, veremos que gastos hai que pagar nestes casos e cal pode ser o seu custo aproximado.

Aranceis notariais e rexistrais

De entre todos os gastos asociados á compra da vivenda, hai dúas que son practicamente iguais en todas as comunidades autónomas españolas: os honorarios do notario e do rexistrador da propiedade. E é que o que poden cobrar está regulado por unha lei específica, aínda que aos notarios dáselles a opción de ofrecer, se queren, un desconto do 10 %.

No caso dos notarios, o que cobran é un arancel (unha porcentaxe) sobre o importe da compravenda que será maior ou menor en función do valor da vivenda adquirida; ademais do custo dos folios da escritura. De media, a contía dos seus servizos ascende a entre o 0,2 % e o 0,5 % sobre o prezo do inmoble.

En canto aos rexistradores, os seus honorarios tamén dependen do valor da compravenda, aínda que son inferiores aos do notario. De media, estes adoitan cobrar entre o 0,1 % e o 0,25 % sobre o prezo da vivenda transmitida.

Impostos sobre a compravenda

Ao adquirir una casa tamén hai que acudir a Facenda paira pagar os tributos que correspondan. Agora ben, os impostos por abonar serán distintos dependendo de si o inmoble comprado é novo ou si é de segunda man, así como da comunidade autónoma na que estea situado.

Se a vivenda é nova, hai que abonar o imposto sobre o valor engadido ou IVE, cuxo custo xeral é do 10 % sobre o valor do inmoble (IGIC en Canarias, cuxo prezo é do 6,5 %). Así mesmo, débese pagar o imposto sobre actos xurídicos documentados ou IAJD, que pode custar entre o 0,5 % e o 1,5 % sobre o prezo da casa dependendo da comunidade autónoma na que se atope.

En cambio, se o inmoble é de segunda man, o que hai que abonar a Facenda é o imposto sobre transmisións patrimoniais ou ITP, cuxo prezo establéceo cada comunidade autónoma. Así, dependendo de onde estea situada a vivenda, este tributo pode ter un custo xeral de entre o 4 % e o 10 %.

Pero o prezo destes impostos pode ser inferior nalgúns casos: se a casa adquirida é de protección oficial, se o comprador é novo ou ten algún tipo de discapacidade… Por iso, é aconsellable preguntar a un xestor, a un notario ou a Facenda se se ten dereito a algún tipo de bonificación.

Honorarios da xestoría

E si contrátase a unha xestoría para que se encargue de tramitar a inscrición do novo propietario e o pago dos impostos, tamén haberá que facer fronte a os seus honorarios. Estes dependerán da política tarifaria de cada axencia, pero adoitan custar uns 300 euros de media.

Aínda que contratar a unha xestoría non sexa obrigatorio sobre o papel, pode ser una esixencia do vendedor ou do banco que conceda a hipoteca. En consecuencia, haberá que abonar os seus honorarios na inmensa maioría dos casos. Por norma xeral, o que se fai é una provisión de fondos de ao redor do 12 % sobre o prezo da vivenda (depositar o diñeiro nunha conta bancaria) para que a axencia use ese diñeiro paira pagarse a si mesma, ao notario, ao rexistrador e a Facenda. No caso de que sobre diñeiro, devolveráselle ao comprador a cantidade que corresponda.

Se se pide una hipoteca, tamén habería que abonar a tasación da casa, cuxo custo é de aproximadamente 300 euros. E é posible, ademais, que ao comprador pídaselle pagar una parte ou toda a comisión que cobre a inmobiliaria encargada de ensinar a vivenda. En principio, este custo debería asumilo o vendedor, pero as partes poden chegar a un acordo e establecer unha repartición distinta de leste e dos outros gastos asociados á compravenda do inmoble.