Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que poden esixir (e que non) paira alugarme un piso?

Hai condicións que son exixibles por lei, como a fianza dun mes, pero outras moitas condicións teñen que estar contempladas nun contrato asumido polas dúas partes
Por Blanca Álvarez 11 de Abril de 2021
alquiler piso
Imagen: mastersenaiper

Aluguer regulado? Bonificacións aos caseiros por alugar? O aluguer en España, probablemente, enfróntese a cambios a medio prazo. Se estás a pensar en arrendar una vivenda é probable que o caseiro che esixa certas garantías paira asegurarse de que serás bo inquilino. Até que punto pode facelo? Neste artigo explicámosche que pode esixirche o propietario e ante que condicións non debes encartarche. Pero xa adiantámosche que paira conseguir un bo acordo é esencial asinar un contrato o máis detallado posible, pois hai esixencias que che pedirán por lei, como a fianza, mentres que outras condicións só poderán ser efectivas si aparecen contempladas nese contrato.

A lei permite que o arrendamento se rexa por pactos, “cláusulas e condicións determinados pola vontade das partes que asinan un contrato”, a condición de que non estean en contra dos propios artigos redactados no Código Civil e os identificados como obrigatorios pola propia lei, explica Felipe Martínez, presidente de Vivenda e Protección, a asociación de propietarios e inquilinos de vivendas e locais urbanos. Así pois, o contrato convértese no elemento crave dun aluguer e, á marxe do obrigado por lei, só poderanche esixir o que estea contemplado no contrato de aluguer.

Fianza e outros requisitos económicos

  • Fianza. Si pódenche esixir fianza, pero só una mensualidade. O artigo 36 da citada lei di que será obrigatorio a prestación dunha fianza dunha mensualidade paira o caso de arrendamento de vivendas, “polo que non podemos negarnos a facer abono da mesma”, sinala Martínez.
  • A nómina ou a Declaración da Renda. Poden solicitalas, e é una esixencia moi común, pero non tes obrigación de entregalas paira alugar una casa. Neste caso, o máis probable é que non chegues a un acordo con ese propietario, que si está no seu dereito de pedir o que libremente estime.
  • Un aval. Poden solicitarche un aval que garanta que, no caso de que non sexas un pagador cumpridor, o propietario cobrará a súa renda. Pero se esixen un depósito ou aval adicional, debe estar contemplado no contrato asinado entre ambas as partes.

exigencias del alquilerImaxe: geralt

Impostos e seguros

Non tes que abonar os impostos nin o seguro da vivenda. O pago do imposto de bens inmobles (IBI) ou de impostos municipais como a taxa de lixos é responsabilidade do caseiro. Así mesmo, el debe abonar o importe do seguro da casa.

Pagar o aluguer en días determinados

Poden esixir pagar o aluguer en días determinados? Si, salvo que se acorde no contrato algo distinto. Por norma “débese pagar a renda de maneira mensual e efectualo no sete primeiros días do mes, segundo o artigo 17 da lei”, comenta Felipe Martínez. Na redacción do contrato pódense acordar condicións diferentes, que serán as válidas.

E pode o propietario esixir que o abono se faga dunha maneira concreta? Como estipula a lei, “o pago realizarase no lugar e polo procedemento que acorden as partes ou, na súa falta, en metálico”.

Prohibir ter mascotas ou fumar

Moitos caseiros non permiten ter mascotas aos seus inquilinos, e mesmo se lles prohibe fumar. Poden esixilo? En realidade, “se non se especifica no contrato un acordo entre propietario e inquilino, non se pode obrigar ao arrendatario a non ter mascotas ou fumar na vivenda”, apunta Martínez. Agora ben, “si foi condición do propietario e o inquilino aceptou, estará obrigado ao cumprimento” das cláusulas pactadas.

mascota casa alquilerImaxe: heathergunn

Deixar a casa antes de tempo

Pódenme pedir que deixe a casa antes de que termine o aluguer fixado? Si. O propietario está no seu dereito de reclamar a súa vivenda, pero en condicións concretas:

  • Cando quere usar ese inmoble como vivenda habitual paira si mesmo.
  • Se se utilizará como vivenda habitual paira familiares de primeiro grao.
  • Se se necesita para que sexa a vivenda habitual do cónxuxe nos casos de divorcio, de nulidade ou de separación matrimonial.

Iso si, débese ocupar a casa nos tres meses seguintes ao desaloxo. En caso contrario, o inquilino podería volver e estar até tres anos de aluguer.

E si vende a casa antes de terminar o aluguer e esíxeme saír?

É posible, aínda que non é o máis habitual, que un propietario venda a súa vivenda mentres está alugada. Se sucede, non pódenche pedir que deixes a casa antes de terminar o aluguer porque o inmoble vendeuse. Se cambia de propietario, é obrigación do caseiro manter o contrato de aluguer que está asinado.