Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Quedan hipotecas ao 100%?

Tan só algunhas entidades manteñen hipotecas pola totalidade do valor de tasación, e a maioría destínanse aos máis mozos
Por José Ignacio Recio 4 de Agosto de 2012
Img piso vacio
Imagen: aforero

Nestes momentos é cada vez máis difícil atopar no mercado bancario hipotecas que financien a totalidade do valor da vivenda que se desexa adquirir. Tan só algunhas entidades mantéñenas, na maioría dos casos destinadas aos clientes máis novos que contan con maiores problemas para achegar os seus aforros co fin de sufragar os gastos inmobiliarios. En calquera caso, teñen as mesmas constantes na súa estrutura que outras hipotecas de menor financiamento. Neste artigo enuméranse os requisitos para poder acceder a estes préstamos ao 100% e explícanse os exemplos de varias entidades.

Cada vez menos hipotecas ao 100%

Debido á crecente crise do mercado hipotecario, as entidades financeiras han decidido limitar a concesión deste tipo de créditos entre os seus clientes. E, de maneira especial, naqueles casos nos que se financia a totalidade do valor de tasación da casa. Este produto financeiro xa non é tan fácil de atopar, tan só algunhas entidades mantéñeno, na maioría dos casos destinadas ao público máis novo.

As condicións destas hipotecas ao 100% non se diferencian moito das de menor financiamento, xa que aplican similares tipos de interese e comisións. Os prazos tamén son parecidos e hai modelos a 30 ou 40 anos, nunca superiores. Se seica, nalgunhas propostas hipotecarias ofrécense cotas máis reducidas e cun período de carencia que pode alcanzar ata o tres anos.

Concédense hipotecas ao 100% para inmobles propiedade do banco

Neste tipo de financiamento máximo de vivendas tamén hai modelos bonificados, que melloran as condicións de contratación conforme maior é a vinculación coa entidade. Iso conséguese coa subscrición de seguros, cartóns de crédito ou a domiciliación da nómina e os principais recibos domésticos, entre outros. Non faltan tampouco as propostas que incentivan as amortizacións anticipadas para reducir o prazo ou o importe das cotas.

Requisitos para solicitar estas hipotecas

  • Unha das premisas que esixen as entidades financeiras para adiantar a totalidade do valor do piso que se desexa comprar é que se opte polas ofertas do seu portal inmobiliario e cun máis amplo período de amortización, que case nunca baixa de 30 anos.
  • Debe existir un certo grao de vinculación coa entidade a través da contratación dunha serie de produtos bancarios, desde os tradicionais seguros para o fogar, pasando polos plans de pensións, sen deixar no tinteiro os cartóns de crédito, as domiciliacións de nómina e os principais recibos domésticos.

  • Poden esixir requisitos adicionais: ser novos, contratar a hipoteca para as segundas vivendas ou pisos protexidos, etc.

Hipotecas de financiamento máximo

Con tan escasas alternativas de modelos de financiamento máximo destacan as seguintes:

  • Hipoteca Blue: destinada a menores de 30 anos, o BBVA financia ata o 100% da casa nun prazo máximo de ata 40 anos.

  • Hipoteca 3, de Caixa de Aforros da Inmaculada: as cotas son máis reducidas, xa que o préstamo ten un tipo de interese inicial preferente e bonificacións nas cotas sucesivas. Finánciase ata o 100% do valor da vivenda, cun tipo de interese inicial reducido do 3% durante o período de carencia (máximo tres anos), e o resto vinculado ao euribor + 0,40% cumprindo os requisitos de bonificación máximos. O prazo de amortización desta hipoteca é de ata 40 anos, cunha comisión de apertura, única e reducida de 300 euros. Destaca tamén que tras o período de carencia, o tipo de interese está bonificado en función das vinculacións do cliente coa entidade; e, ademais, que mediante un sistema de amortizacións anticipadas pódese reducir o prazo, o importe das cotas ou aprazar próximas amortizacións.

  • Hipoteca Low cost, de Unnim: financia a totalidade do prezo de compra, a un tipo de interese máis reducido e sen comisións. Aplica un tipo de interese do 2,9% durante 36 meses, para despois vinculalo ao euribor a un ano + 0,9%, cun prazo máximo de amortización de 40 anos. Require dispor da domiciliación da nómina, plan de pensións, seguros e un saldo á vista mínimo de 2.500 euros.

  • Hipoteca Bonificada Superplus, de Ibercaja: brinda un financiamento sobre a totalidade do valor da tasación, aínda que neste caso só á primeira vivenda. Aplica un tipo de interese máis alto que outras propostas, do 6,10% durante os 12 primeiros meses, para vinculala despois ao índice de referencia europeo a un ano + 2,5%. Este modelo de financiamento ofrece aos futuros subscritores un prazo máximo de amortización de 30 anos e a idade mínima para acceder a ela é de 18 anos. Incorpora varias comisións: de apertura (1,75%), amortización anticipada (0,50%) e cancelación anticipada (0,50%). Por outra banda, a compensación por desistimiento é do 0,50% o primeiros cinco anos e do 0,25% os seguintes.

    Inccluye a contratación dunha serie de servizos coa entidade para conseguila en mellores condicións: seguro de crédito hipotecario, póliza de fogar e vida, cartón de crédito e a necesidade de ter domiciliada a nómina e tres recibos domésticos. Por cada produto que non se contrate, o diferencial incrementarase nun 0,10%, ata un máximo do euribor + 3,10 puntos porcentuais.