Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Queren botarme do meu piso de aluguer, poden facelo?

Un aluguer inscrito no Rexistro da Propiedade é máis seguro para o inquilino, xa que será máis complicado que o propietario ou un novo comprador poidan botarlle da súa casa
Por Blanca Álvarez Barco 21 de Abril de 2017
Img fin alquiler
Imagen: Elnur_

Está inscrito o seu piso de aluguer no Rexistro da Propiedade? Se a resposta é positiva e paga a renda cada mes, aínda que a casa teña un novo propietario, non lle poderán botar ata que venza o contrato. En caso contrario, deberá empezar a embalar as súas cousas. Neste artigo abórdanse todas as opcións posibles, no caso de que queiran botarlle da vivenda de aluguer e como defenderse.

Perderei o meu piso se o compra un novo propietario?

Hoxe en día, nos centros das grandes cidades, como Madrid ou Barcelona, hai inquilinos que senten indefensos e temen perder o seu piso por mor dos procesos de “gentrificación” que se están producindo. Pero que é a gentrificación? Hai algunha posibilidade de defenderse dela? Gentrificación é un termo que provén do idioma inglés e, en principio, significa “ennoblecimiento do barrio” polo que novos inquilinos e propietarios con certo poder adquisitivo múdanse a unha zona céntrica e rehabilítana. Pero que un barrio popular póñase de moda ten consecuencias negativas para quen xa habitan nel, pois ao final desprázase e marxina aos seus veciños de sempre, que non poden seguir co novo ritmo económico.

Ademais, como sucede en Madrid e Barcelona, hai grandes empresas que compran inmobles con inquilinos, preténdenlles botar para poder remodelar o edificio e vendelo ou alugalo para sacar máis beneficio.

Hai algún modo de defenderse? Como indica a avogada Antonia Cortés, “non é nada sinxelo, e todo dependerá da situación do aluguer”. Pero, “se o aluguer non está inscrito no Rexistro da Propiedade, hai moitas posibilidades de que o inquilino deba saír da vivenda”, advirte.

Img casa alquiler grande
Imaxe: mairinha

Que opcións hai para que non me boten da casa de aluguer?

Entón, é posible que ao inquilino bótenlle da casa de aluguer? Todo depende de cal sexa a situación.

A lei sinala que se o propietario necesita o piso como vivenda permanente para el ou os seus familiares (en primeiro grao de consanguinidade ou por adopción ou para o seu cónxuxe nos supostos de sentenza firme de separación, divorcio ou nulidade matrimonial), pode terminar o contrato antes de que este finalice, unha vez transcorrido o primeiro ano de duración do mesmo. Pero o dono do inmoble debe avisar de que necesitará a casa con, polo menos, dous meses de antelación a esa data.

Se, como pasa no caso das zonas céntricas, a vivenda cambia de dono, a situación final do inquilino dependerá da inscripcción ou non do aluguer do piso no Rexistro da Propiedade. Segundo a lei, aínda que se venda a un novo propietario, o contrato debe cumprirse e alongarse ata o tres anos que dura un aluguer como máximo. Así, en principio, o caseiro non podería botar ao inquilino alegando que a vendeu.

Pero hai un matiz: a lei tamén sinala que para que un arrendamento teña efecto fronte a terceiros debe estar inscrito no Rexistro da Propiedade. Se non é así, o novo propietario non ten que respectar o contrato de aluguer e pode botar ao inquilino. Tres meses despois do aviso do novo dono, o inquilino debe saír da casa. Pero, como aparece no artigo 14 da Lei de Medidas de Flexibilización e Fomento do Mercado do Aluguer de Vivendas, “o inquilino pode esixir unha indemnización polos danos e prexuízos que lle causaron”, puntualiza Cortés.

Se o aluguer está inscrito no Rexistro da Propiedade, o contrato de arrendamento segue vixente e o novo propietario pasa a adquirir todos os dereitos, pero tamén as obrigacións, do antigo dono.

Hai unha esperanza para quen teñen a casa arrendada baixo a Lei de Arrendamentos Urbanos de 1994. Nestes casos, se se vende a vivenda, o novo caseiro debe respectar o contrato de arrendamento, aínda que con particularidades: está obrigado a respectar un prazo de cinco anos e, ademais, o arrendatario ou inquilino conta cun dereito de adquisición preferente “que ten que ser respectado, realizando as comunicacións oportunas”, explica a avogada.

Img hipotecas gastos recuperar bancos grande
Imaxe: DimaGavrish

En que outros casos pódenme botar do piso que ocupo en aluguer?

Hai outros casos nos que un propietario pode botar ao seu inquilino. Ocorre en situacións de falta de pagamento da renda ou das subministracións ou ben da finalización do contrato.

En caso de finalización do prazo, non habería ningunha posibilidade de prorrogar o contrato, se o caseiro non desexa facelo.

Con todo, no caso de falta de pagamento de rendas, “pódese paralizar o desafiuzamento consignando as rendas no xulgado”, a condición de que non se fixo xa antes noutro procedemento, detalla a avogada Beatriz Aranda. E que facer para defenderse? Neste caso, hai que oporse á demanda de desafiuzamento formalmente cun avogado e un procurador dos tribunais. As opcións de éxito dependerán da posibilidade de abonar as rendas debidas no prazo que dea o xulgado. Non é un proceso moi custoso, en principio, pero dependerá da contía da débeda, apunta Aranda.