Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Recuperar o sinal dunha vivenda que non se construirá

Os compradores teñen dereito á devolución do diñeiro adiantado máis un 6% de interese
Por Elena V. Izquierdo 11 de Novembro de 2008
Img obras pisos

Intereses e indemnización

A inquietude de miles de familias que adquiriron a súa vivenda sobre plano e aínda non a recibiron está a estenderse a pasos axigantados debido, en parte, aos reiterados incumprimentos de contrato por parte dalgúns promotores. Moitos compradores que debían estar a gozar do seu piso foron vítimas da mala xestión ou da falta de previsión dalgunhas inmobiliarias e atópanse ante o desolador panorama de non recibir a vivenda pola que, no seu momento, desembolsaron un diñeiro, sen expectativas de que a casa se constrúa e coa dúbida de si realmente poderán recuperar as cantidades adiantadas. Ante esta desagradable situación, que deben facer os afectados?

Durante moitos anos, adquirir un inmoble sobre plano supuxo grandes vantaxes paira o consumidor. Houbo un tempo no que a vivenda se revalorizaba de tal maneira que moitos investidores obtiñan inxentes cantidades de diñeiro pagando sobre plano e vendendo o piso pouco antes da entrega das chaves. Ademais de que o desembolso adoita ser menor, permite ao consumidor un pago máis cómodo da vivenda, mediante un adianto inicial e varios prazos que se establecen durante a construción. Como inconveniente está o non poder gozar da casa desde o primeiro momento, ao non estar construída, e as variacións que pode sufrir o inmoble desde o proxecto até a súa terminación. E, por suposto, o risco que hai sempre de contratar cunha promotora que, por unha xestión deficiente ou por mala fe, quede co diñeiro e non chegue a construír a vivenda.

Pódese cobrar una indemnización polo atraso e os gastos que xere o incumprimento de contrato

Agora a situación cambiou; aínda que as desvantaxes seguen existindo, algúns beneficios xa non son talles. Os expertos levan meses aconsellando que non se invista en vivendas sobre plano, entre outros motivos porque xa non se dá a revalorización -mesmo pode perderse diñeiro pola baixada do prezo dos pisos- e porque as promotoras, que durante anos se beneficiaron da burbulla inmobiliaria, non saben dar resposta de maneira diligente. En todo caso, quen realice pagos paira comprar una vivenda e atópese agora con que o inmoble aínda non foi construído, aínda está a tempo de recuperar, con intereses, as cantidades adiantadas, ademais de cobrar una indemnización polo atraso e polos gastos que lle xere o incumprimento do contrato.

Recompilar documentación

O primeiro que debe facer o afectado é consultar toda a documentación que foi recompilando desde o momento en que decidiu comprar a vivenda. Debe ter gardado o contrato de arras -no que se certifica que, a cambio do adianto dunha cantidade, o promotor reserva o piso ao comprador-, o contrato de compravenda e todos os xustificantes dos pagos que se realizaron. É conveniente contar tamén cos planos detallados da casa e documentos nos que aparezan datos precisos sobre a futura vivenda.

Tampouco está de máis gardar outra información relativa á empresa de maneira previa ao primeiro desembolso: licenza de obras, certificados que demostren que é propietaria dos terreos en que vai edificar e outra documentación relativa á inmobiliaria como os datos de contacto. Os folletos, carteis ou calquera tipo de publicidade relativa á vivenda que una persoa compre poden axudarlle moito á hora de facer una reclamación. Moitas persoas descoñecen que este tipo de anuncios ten un carácter vinculante e compromete á inmobiliaria a cumprir co sinalado.

Una vez que o comprador teña esta documentación ordenada, debe consultar as cláusulas que asinou no contrato. Nel debe aparecer a data en que a promotora se comprometeu a entregar a casa. Sería conveniente que se pactou, previamente, a indemnización á que tería dereito o comprador en caso de atraso. Se a data pasou, o consumidor pode empezar a esixir o que lle corresponde. Ademais, pode pedir que se lle paguen outros gastos xerados pola demora.

O aval

Outro aspecto que hai que ter en conta é o aval. A Lei obriga aos promotores a garantir aos compradores a devolución das cantidades que entregaron se non se inicia a obra ou no caso de que esta non chegue a concluírse no prazo establecido. A empresa debe domiciliar o diñeiro que recibe dos seus clientes nunha conta aparte -separada dos fondos que son propiedade do promotor-, e só poderá dispor destas cantidades paira a construción da vivenda. A inmobiliaria ha de constituír esta garantía de reintegro ben mediante un seguro ou por medio dun aval bancario. Este último é o método máis utilizado.

O normal é que, entre a documentación relativa ao piso, o consumidor reciba da promotora o xustificante de que esta realizou o aval ou o seguro. Se o comprador non conta con este certificado entre os seus documentos, poderá atopar a entidade en que se constituíu o aval nos recibos nos que figuran os pagos feitos aos inmobiliaria -talóns, transferencias bancarias…- ou no contrato de compravenda. Si en ningún destes documentos vén reflectida esta información, o máis conveniente é que o comprador se poña en contacto coa promotora para que lle indique que entidade avala o diñeiro que abonou. En última instancia, se a inmobiliaria non facilita este dato, o interesado pode solicitar axuda xudicial paira obtelo. No caso de que a promotora non chegue a formalizar o aval ou o seguro, enfróntase a graves sancións.

O comprador está no seu dereito de rescindir o contrato de compravenda e executar o aval. Recibirá así as cantidades anticipadas máis un 6% de intereses. Pero só poderá facelo se se demostra que a vivenda non se vai a edificar no prazo establecido, ben porque este xa se cumpriu ou porque resulte materialmente imposible facelo: faltan uns meses e o edificio aínda non se empezou a construír, a empresa deu suspensión de pagos e declarou que non vai poder facer fronte á edificación…

Como reclamar

Durante o último ano foron moitas as promotoras que non fixo fronte ás súas obrigacións, polo que hai decenas de miles de familias afectadas polo atraso na construción das súas vivendas.

  • Paira reclamar a devolución das cantidades anticipadas, o comprador ten que porse en contacto coa empresa construtora. É conveniente que o faga por un medio que deixe constancia do envío e do seu contido, como é o burofax. Nel, o afectado debe incluír que, debido ao incumprimento do pactado por parte do promotor, solicita que o contrato sexa rescindido e sexanlle devoltas as cantidades que no seu momento achegou máis o 6% de intereses legais que lle corresponden. Neste escrito tamén debe engadir o prazo en que espera que se produza esta devolución, por exemplo, 10 días. Tamén se incluirá outra documentación como una copia do contrato, dos pagos realizados, do aval…
  • Si pasado este tempo a construtora non se puxo en contacto co comprador paira atender o seu requirimento, o consumidor debe dirixirse á entidade en que se formalizou o aval ou o seguro paira solicitar a devolución do diñeiro anticipado. Farao tamén por burofax, ao que debe achegar a copia da reclamación feita á construtora e dos documentos que indiquen o incumprimento do contrato.

Non convén deixar de pagar as cotas, pois supón un incumprimento do contrato

En todo caso, mesmo se a promotora declara a suspensión de pagos e presenta concurso de acredores, o aconsellable é que o comprador siga abonando as cotas pendentes. Pola contra, enténdese que o cliente incumpriu o contrato e podería quedar fose do procedemento xudicial que se produza paira reclamar o diñeiro que debe a inmobiliaria.

Cando a empresa, tras declarar a suspensión de pagos, convoca concurso de acredores o máis conveniente é que, se existen moitos afectados, estes reúnanse nunha plataforma porque, deste xeito, terán una mellor posición á hora de cobrar o diñeiro que se lles debe e os custos do proceso serán menores.