Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reforma da Lei Hipotecaria

Aprobouse o proxecto da Lei de Modernización do Mercado Hipotecario paira flexibilizar a mobilidade de clientes entre os distintos préstamos
Por Ernesto Cruz 19 de Outubro de 2007

A partir de agora, cambiar de hipoteca será un pouco máis fácil e barato. Este é o obxectivo que se marcou o Goberno co proxecto de reforma do mercado hipotecario que aprobou a comisión de Economía do Congreso dos Deputados. O texto, que se someterá a votación a próxima semana no Senado polo seu carácter urxente, contempla una serie de rebaixas paira potenciar a mobilidade de clientes entre as entidades bancarias e fomentar así a competencia.

Gastos notariais máis baratos

Gastos notariais máis baratos

Entre as principais rebaixas que se propoñen está o abaratamento dos gastos notariais e rexistrais nas cancelacións, novaciones (negociación e cambio das condicións pactadas nun principio, como o tipo de interese, o prazo ou o sistema de amortización) e subrogaciones, que serán case a metade do que pagan agora. Esta medida persegue así ampliar as posibilidades de elección dos usuarios, que a partir de agora xa non se verán condicionados por estes aranceis á hora de formalizar una hipoteca, cancelala ou cambiar de entidade bancaria.

A flexibilización do mercado hipotecario tamén pasa por unha baixada das comisións máximas por cancelación anticipada dos préstamos, ou por subrogación nas asinadas a tipos de interese variable. Leste cobro reducirase á metade, pasando do 1% actual ao 0,5%. Ademais, se a cancelación prodúcese durante o cinco primeiros anos de vida do préstamo, a penalización será do 0,25%.

A normativa non afectará as hipotecas xa formalizadas, senón ás que se contraten a partir da súa entrada en vigor, prevista paira mediados de novembro

En canto ás hipotecas a interese fixo, só se poderá aumentar a porcentaxe do 0,5% cando o cambio supoña a contratación dunha hipoteca cun tipo de interese por baixo do tipo ao que se contratou o préstamo inicial. Iso si, a normativa non afectará as hipotecas xa formalizadas, senón a aquelas que se contraten a partir da súa entrada en vigor, que se prevé paira mediados de novembro.

Independencia e transparencia

A reforma tamén quere garantir a independencia das sociedades de tasación á hora de valorar o prezo dunha vivenda. Paira conseguilo, establécense una serie de infraccións leves, graves e moi graves, que poden chegar a supor a perda de homologación por parte do tasador e una multa de até 300.000 euros nos casos de fraude na valoración dun inmoble que vaia ser utilizado posteriormente como aval paira un préstamo hipotecario.

O texto abre, ademais, as portas á aprobación no futuro dunha orde de transparencia que garanta una correcta información dos usuarios por parte das entidades bancarias acerca dos seus produtos hipotecarios. Así, poderíanse establecer una serie de pautas paira asegurar aos consumidores una elección libre entre o abanico que ofrece o mercado.

Regulación de novos produtos

Esta norma regula tamén por primeira vez produtos bancarios como a hipoteca inversa e o seguro de dependencia, que permiten aos maiores de 65 anos monetizar os seus bens inmobles sen ter que renunciar á súa propiedade e podendo gozar deles de maneira vitalicia. Consiste nun crédito no que o cliente non ten que pagar, senón que recibe una renda para sempre. O seu importe depende do valor de tasación da vivenda e a idade do titular. Tras a súa morte, os herdeiros deberán ocuparse da débeda, ben formalizando una nova hipoteca coa entidade bancaria, ou ben vendendo a vivenda.

A reforma aprobada ofrece, ademais, axudas fiscais aos titulares deste tipo de créditos. Así, aquelas persoas que as contraten e destinen parte da renda obtida a un plan de investimentos, poderán deducirse este gasto da base impoñible do imposto sobre a renda até un máximo de 10.000 euros anuais, coma se dun plan de pensións tratásese.

Voces críticas

Esta reforma tampouco se librou das críticas dos consumidores e expertos do sector que, en xeral, considérana positiva pero tamén lamentan que as súas medidas non se estendan a outros aspectos problemáticos da xestión hipotecaria. Así se expresou, por exemplo, a Asociación Prol Dereitos Civís, Económicos e Sociais (ADECES), que valora “de forma positiva, aínda que insuficiente” a reforma da Lei Hipotecaria. A xuízo da asociación, a redución do 1% ao 0,5% na comisión por cancelación anticipada nas hipotecas a interese variable resulta positiva, pero escasa, e apostan por unha supresión total da comisión, “como xa fan algunhas entidades por política comercial”.

Por último, a Asociación Hipotecaria Española (AHE) realiza una “valoración positiva” do proxecto, que considera “un bo punto de partida” paira a regulación do mercado hipotecario, aínda que lamenta que non se incorporou ao texto un mandato explícito ao Goberno para que se regule adecuadamente a actividade dos intermediarios hipotecarios e evitar así riscos innecesarios ás familias, “tal como vén reclamando desde moitos sectores sociais”.