Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguridade no fogar, tóxicos

O 0,4% das persoas que sufriron accidentes pola manipulación de produtos perigosos recoñece non seguir as instrucións de uso
Por EROSKI Consumer 13 de Setembro de 2005

Manexar produtos tan habituais como lejías ou deterxentes pode ser máis perigoso do que se cre se non se teñen en conta algúns aspectos básicos. Proba diso son os datos que se recollen no Programa de Detección de Accidentes Domésticos e de Lecer (DADO), que indican que un 1,7% dos accidentes producidos o ano pasado tivo como causante un produto químico.

A etiquetaxe de sustancias perigosas centra parte dunha campaña informativa de Federación Andaluza de Consumidores e Amas de Casa, Ao-ANDALUS sobre accidentes domésticos. E é que, segundo o programa DADO, un 0,4% dos afectados recoñece como causa do accidente o non seguir as instrucións de uso do produto e un 0,2% achácao a que se debeu á falta de información ou instrucións sobre o mesmo.

Normas xerais de etiquetaxe

–Os envases deben estar etiquetaxes de forma clara, legible e en castelán.-Os peches han de ser o suficientemente resistentes para impedir escapes do produto.-Na etiqueta debe figurar:·O nome común da sustancia.·Contido neto.·A súa concentración.·Nome e dirección do fabricante.·Marca comercial.·Os símbolos e indicacións de perigo (explosivo, facilmente inflamable, extremadamente inflamable, tóxico, moi tóxico, corrosivo, nocivo…)·Advertencia do risco que supón como produto perigosa.·Recomendacións de prudencia para a súa utilización e, se non fose posible por non dispor de espazo na etiqueta, achegará un folleto coas instrucións.

A Federación de consumidores andaluza fai especial fincapé no caso concreto das lejías. O usuario debe fixarse que na etiqueta apareza ademais a seguinte información:

–Se está diluída ou concentrada.-Hipoclorito (indicarase o metal alcalino de que se trate). Solución de (contido de cloro) e os g de cloro activo por litro.-Apto para desinfección de augas ou non apto para desinfección de augas.-Código de envasado (lote e data).-Número de rexistro do envase.-Número de rexistro sanitario do produto.-Tamén deben figurar as seguintes lendas: Non inxerir. Manter fose do alcance dos nenos. Evitar o contacto coa pel e mucosas. Perigo, produto irritante. Desprende un gas tóxico en contacto con produtos amoniacales ou con ácidos.

En canto á etiqueta dos deterxentes que non se vendan a granel, debe conter información sobre:

–Uso a que se destina.-Mención de biodegradabilidad se o produto é biodegradable.-Incompatibilidade con algúns materiais, se é o caso.-Data de envasado.-Modo de emprego.-Ademais, todos os deterxentes de uso domésticos deben levar as seguintes lendas: Non inxerir. Manténgase fose do alcance dos nenos.

A organización de consumidores fai públicas tamén algunhas recomendacións xerais:

–Conservar o recipiente en lugar fresco e ben ventilado e mantelo ben pechado.-Non comer, beber ou fumar durante a súa utilización.-Evitar o contacto coa pel e os ollos. En caso de contacto con estes últimos, é aconsellable lavarse con abundante auga e acudir a un médico.-Se se mostra malestar despois do seu uso, débese consultar cun médico e, se é posible, levarlle a etiqueta.-Manter o produto lonxe de alimentos e bebidas.-Non deixar os produtos preto do lume.-Non tirer os residuos polo desaugadoiro.-Non cambiar os produtos de limpeza a outro recipiente que non sexa o orixinal porque pode dar lugar a confusións.-Para que estes produtos queden fose do alcance dos nenos, non deben porse nunca a niveis de chan ou debaixo do fregadero, senón en armarios altos e, se é posible, pechados con chave.