Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros para comunidades de veciños

Bancos, caixas e aseguradoras ofrecen pólizas multirrisco que cobren todos os bens e propiedades dos edificios
Por Rosa M. López-Maroto 8 de Setembro de 2008
Img comunidadvecinos
Imagen: Lisa Dugger

Incendio, explosión, actos vandálicos, impactos, roubos.. Ningún inmoble está libre de sufrir calquera destas continxencias, e todas elas están previstas nos seguros destinados especificamente aos edificios de vivendas (pódense incluír os locais comerciais, prazas de garaxe e trasteiros que se destinen a uso exclusivo da comunidade). Trátase de pólizas multirrisco pensadas para cubrir todos os bens e propiedades dunha comunidade de propietarios e, ademais do paquete básico, conta con coberturas opcionais por danos causados por auga, rotura de cristais, avaría de maquinaria, responsabilidade civil, accidentes individuais e infidelidade de empregados da comunidade, entre outras circunstancias.

Estes seguros contemplan determinadas particularidades que os diferencian doutros produtos aseguradores que se contratan a título individual. Unha delas é a cláusula de bonificación “por non sinistralidade”, así como a posibilidade de incluír reclamacións a copropietarios por falta de pagamento de gastos de comunidade; a principal vantaxe, e a súa verdadeira orixinalidade respecto dos seguros individuais contratados con varias compañías, é que a xestión da reparación dos danos faise a través dunha única compañía. Sen esquecer que o custo da maioría de reparacións e reposicións de obxectos danados calcúlase segundo o valor actual dos mesmos, sen descontar porcentaxes por antigüidade ou desgaste.

O custo das reparacións calcúlase segundo o valor actual, sen descontar porcentaxes por antigüidade ou desgaste

A póliza destinada aos edificios cobre tanto os danos como os roubos que se poidan producir nas zonas comúns: vestíbulo, azotea, caldeiras, etc., espazos que doutra forma sería moi difícil asegurar. De forma opcional, pódese contratar tamén un seguro cuxa cobertura alcance ás persoas físicas que protexen os intereses do edificio, como é o caso dos presidentes da comunidade ou os administradores de leiras.

Para todas as necesidades

A lista de coberturas neste tipo de pólizas é moi extensa, e convén escollelas en función das necesidades do edificio, e as dos seus propietarios. Pódense contratar a partir dunha modalidade básica que cobre as continxencias máis comúns que poidan acontecer no edificio (entre as que se inclúen incendio, explosión, danos no mobiliario, etc.), e ademais pódense subscribir outras modalidades que inclúen o roubo, danos estéticos, danos por auga, asesoramento e protección xurídica, entre outros. Se as aseguradoras tomaron a iniciativa na comercialización deste produto, na actualidade tamén os bancos e caixas de aforro decidiron incluír este tipo de seguros na súa cesta.

 • CaixaTerrassa : cobre os riscos máis habituais que se poden dar nunha comunidade de propietarios a través dunha modalidade básica que inclúe incendio, explosión, caída de raio e responsabilidade civil ata 300.000 euros. Unha comunidade duns 1.000 metros cadrados, e cun capital asegurado de 900.000 euros, terá unha cota anual de 312 euros. Tamén se pode subscribir unha póliza ampliada que, á parte das coberturas básicas, inclúe o roubo, rotura de cristais, danos estéticos, danos por auga, asesoramento e protección xurídica, etc. Neste caso, tomando o mesmo exemplo, habería que abonar unha cota anual de 521 euros, é dicir 209 euros máis. Ademais, permítese a contratación das coberturas adicionais que máis conveñan aos copropietarios, como a reclamación de falta de pagamentos de ata 3.000 euros, avaría de ascensores, etc.
 • Cajastur: ofrece a posibilidade de fraccionar o pago en semestres, trimestres ou meses, ou ben escoller o pago anual.
 • Caixa de Burgos: comercializa a póliza denominada “Multirrisco Comunidades” para protexer o edificio, as instalacións comúns de auga, gas, electricidade, calefacción, antenas, e mesmo instalacións anexas. Entre as coberturas básicas destacan: incendio, danos de extinción, explosión, raio, impacto, fume, bombeiros, rebo, inhabitabilidad, perda de alugueres, vandalismo, responsabilidade civil, fianzas xudiciais, roubo, danos, e riscos extraordinarios amparados polo consorcio de compensación de seguros. Tamén destacan outras coberturas opcionais para rotura de cristais, danos por auga, fontanaría, etc.
 • Caixa da Inmaculada: o “Seguro para Edificios e Comunidades” cobre os riscos propios do edificio así como a responsabilidade civil da comunidade, a través dunha única póliza.

  As pólizas contemplan coberturas opcionais por rotura de cristais, avaría de maquinaria ou responsabilidade civil

 • Caixa Madrid: ten unha das ofertas máis completas do mercado financeiro, cuxas principais coberturas son o roubo, os danos estéticos, responsabilidade civil, a asistencia na administración do inmoble e a defensa xurídica. Contempla as reparacións de pequenas ou grandes avarías e roturas (albanelaría, fontanaría, electricidade…), asistencia telefónica diaria para aclarar calquera dúbida relacionada co seguro, envío de profesionais para a realización de obras, reformas ou mantemento mediante orzamento (con gastos por conta da comunidade), información da póliza a través de informes regulares dos sucesos e solucións acaecidos na comunidade, e reposición e colocación de cristais, espellos, vidreiras, etc., con posibilidade de incluír os privativos de cada veciño. Ademais, conta cun servizo destinado non só a solucionar os sucesos incluídos na póliza, senón tamén a afrontar calquera obra ou reforma que queira realizar a comunidade de veciños. A iso hai que unir a cobertura individual da póliza para situacións de atraco nas zonas do recinto comunitario (portais, corredores, xardíns, etc.) ou outras situacións tan habituais como o cambio de fechadura por perda de chaves ou intento de roubo. A suma asegurada decídea a comunidade de propietarios dependendo das súas necesidades, e pode elixir entre 150.260 euros, 300.510 euros, 450.760 euros ou 601.020 euros.
 • Caixa do Mediterráneo: ofrece unha póliza que permite cubrir aqueles sinistros, amparados pola póliza, que teñan lugar no edificio comunitario a través dun seguro con múltiples garantías, especialmente deseñado para cubrir os danos do edificio (portais, escaleiras, garaxes, xardíns, piscinas, tellados ou fachadas).
 • Ibercaja: as “Seguro Comunidades” é unha póliza que cobre as principais necesidades da comunidade de veciños, e conta entre as súas principais vantaxes cunha bonificación por non sinistralidade, o feito de poder elixir a forma de pago que máis interese á comunidade (semestral ou anual), a adaptación automática de capitais, e a posible contratación de garantías opcionais.
 • A Caixa: conta cun dos produtos máis diferenciados que ofrece o mercado asegurador nestes momentos. Trátase do “SegurCaixa Inmobles”, unha póliza que cobre os danos que sofren con máis frecuencia os inmobles de recente creación. Cobre tanto os elementos propios da construción como o posible dano ao mobiliario da comunidade. Ademais, inclúe un servizo de asistencia para reparacións. Os destinatarios desta póliza son as comunidades de propietarios e os promotores, unha vez finalizou o proceso de construción. Un dos aspectos máis atractivos desta proposta é a forma de pago e duración do seguro, xa que é o seu titular quen decide o que máis lle convén, e pode pagar a cota de forma mensual, trimestral, semestral ou anual.

A proposta das aseguradoras

A pesar de ser as pioneiras en dispor deste tipo de produto, a oferta actual das compañías de seguros non é tan extensa como a bancaria, e entre os grandes grupos do sector soamente Mapfre, Liberty, Ocaso e Zúric encárganse de dar unha resposta ás necesidades das comunidades de veciños.

 • Mapfre: o “Multiriesgo Comunidades”” garante indemnizacións en metálico para compensar as perdas ou danos que sufran os bens asegurados a consecuencia de sinistros, de acordo coas coberturas establecidas na póliza. Os membros da comunidade (incluíndo o persoal contratado ao seu servizo) gozan das garantías sobre responsabilidade civil persoal, segundo argumentan desde a aseguradora.
 • Ocaso Seguros: ten un servizo de asistencia durante todo o día para poder proporcionar unha solución inmediata aos problemas da comunidade de veciños.
 • Liberty Seguros e Zúric: ofrecen coberturas delimitadas ás necesidades de cada edificio e comunidade.
PROTECCIÓN Aos ADMINISTRADORES

As pólizas para comunidades de veciños protexen ao inmoble, pero algunhas ofrecen cobertura tamén a quen o administra. Os presidentes e administradores son quen teñen maior responsabilidade, e hai seguros que lles proporcionan unha cobertura básica obrigatoria, e outra opcional que poden elixir o presidente ou administrador individualmente.

A súa contratación asegura á comunidade de propietarios, ao seu presidente, á xunta directiva no caso que a houbese, e ao administrador da mesma, defensa xurídica da comunidade e dos asegurados, reclamación a propietarios por falta de pagamento de gastos, adianto de gastos reclamados xudicialmente, asistencia xurídica telefónica e defensa en cuestións administrativas municipais. Tamén se reclamará o pago dos gastos orixinados pola execución de novas instalacións, servizos ou melloras, sempre que estas fosen válidamente acordadas e o propietario moroso estea legalmente obrigado ao seu pago.

CARACTERÍSTICAS DO SEGURO DE COMUNIDADES
 • Ampla flexibilidade para poder adaptar a póliza ás necesidades de cada comunidade.
 • Servizo de asistencia permanente á comunidade.
 • Asegúrase o edificio, anexos e instalacións (garaxes, trasteiros, xardíns, zonas de recreo ou deportivas…), ademais do mobiliario das zonas comúns. Pode cubrir tanto os danos a bens da comunidade como os privativos de cada unha das vivendas.
 • O capital asegurado actualízase cada ano para evitar desfasamentos de capital e que, en caso de sinistro, indemnícese pola cantidade adecuada.
 • Posibilidade de fraccionar o pago do seguro: mensual, trimestral ou anual.