Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Teño hipoteca, que gastos tenme que devolver o banco?

O Tribunal Supremo falla a favor de recuperar o diñeiro dos gastos que os bancos cargaron pola contratación das hipotecas
Por Blanca Álvarez Barco 19 de Xaneiro de 2017
Img garantias extendidas hd
Imagen: perig76

Os bancos deben devolver ao cliente os gastos de formalizar a súa hipoteca! Unha sentenza do Tribunal Supremo declara nulos varios dos gastos pagos polos hipotecados e abre as portas para que os consumidores poidan recuperalos. Desta maneira, poden reclamar os gastos de notaría e de rexistro, entre outros. Para esixilos, como se explica neste artigo, convén acudir sempre ao servizo de atención do cliente da entidade e, se a resposta non é satisfactoria, recorrer aos tribunais de xustiza.

A sentenza do Tribunal Europeo contra as cláusulas adoito supuxo o recoñecemento dos dereitos dos consumidores fronte aos bancos. Pero aínda hai máis: en España o Tribunal Supremo ha fallado a favor dos hipotecados cunha sentenza que abre unha vía para que os clientes pidan a devolución de parte dos custos do crédito para a compra da súa vivenda.

A plataforma Reclamar Banco.es, xunto con asociacións de afectados e avogados, animan agora aos afectados a recuperar os gastos da contratación da súa hipoteca “que nunca deberon pagar”. Pero, como saber se as entidades cobráronos? Como reclamalos e canto cobrar?

Que cobrou o banco na hipoteca e non debía facelo?

Cando se acode a un banco e constitúese unha hipoteca, é habitual que a entidade cargue sobre o cliente todos os gastos que se derivan da escritura do crédito. En xeral, cobra aos consumidor desembolsos como a factura do notario, a do rexistrador da propiedade, os gastos da xestoría que tramita a escritura, o recibo da tasación do piso ou o imposto de actos xurídicos documentados.

A sentenza do Supremo indica que non se obrou ben, e que é o banco o que debe facerse cargo destes gastos. Por que? Entre outras razóns, porque quen ten máis interese en facer a escritura do préstamo con garantía hipotecaria é quen presta o diñeiro, é dicir, a entidade bancaria. Ademais, o arancel de notarios e rexistradores expresa que quen ten a obrigación de pago é a persoa ou entidade a cuxo favor se inscribe un dereito ou quen solicita unha certificación (neste caso, o banco).

Img hipoteca casita grande
Imaxe: t0nia-b

Como se se me cobraron de máis?

Na escritura do préstamo. Se a revisamos, veremos como case seguro inclúe unha cláusula na que o banco indica que ‘todos os gastos derivados da escritura corren por conta do cliente’ que solicita a hipoteca.

Todos os consumidores poden reclamar estes gastos?

Pódese reclamar se se ten a hipoteca vixente ou se xa se pagou e o último abono fíxose dentro do catro anos anteriores á data da sentenza (é dicir, se se terminou de abonar a vivenda despois do 23 de decembro de 2011).

Img llaves puerta grande
Imaxe: WDnetStudio

Pasos para reclamar

Tras comprobar que o banco cargou ao consumidor todo o gasto de formalizar a hipoteca, o primeiro que se debe facer é acudir ao defensor do cliente da entidade bancaria coa que se ten a hipoteca (ou á que se fixo cargo do banco, se se fusionaron). É preciso en todos os casos que sexa a persoa a que faga a oportuna reclamación.

O máis habitual ata hai pouco tempo era que a entidade non considerase a reclamación. Se sucede así, cando pasen dous meses sen resposta (ou se houbo contestación e é negativa), pódese proceder á reclamación xudicial. Para facela necesítase ter os seguintes documentos:

  • Unha copia das facturas abonadas ao notario, rexistro, xestoría, tasación e impostos.
  • A escritura do préstamo.

Se non se dispón deles, polo menos é preciso obter duplicados para poder reclamar.

Que se debe solicitar xudicialmente? A nulidade da cláusula por abusiva e que restitúan os gastos pagos. No entanto, non todo o mundo pode reclamar o mesmo, xa que o importe da reclamación varía segundo sexa a cantidade do préstamo. Ademais, pode depender tamén da comunidade autónoma en que estea o piso hipotecado.

O que o banco devolve, como tributa?

Cando un tribunal estima que o consumidor ten razón e o banco debe devolver o pago ao formalizar a hipoteca, hai que declaralo no IRPF. Como? Se o contribuínte dedúcese estes gastos porque formaban parte da dedución por vivenda habitual, o que ten que facer é unha declaración complementaria para minorar agora o importe do que se deduciu.