Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vivenda presenta unha ferramenta que permite coñecer o chan dispoñible en España

Un dos obxectivos do sistema, que estará accesible en Internet, é loitar contra a corrupción urbanística
Por EROSKI Consumer 4 de Novembro de 2009

O Ministerio de Vivenda presentou o Sistema de Información Urbana (SIU), unha ferramenta que axudará aos cidadáns a saber onde hai chan dispoñible, en que cantidades e para que usos. O subsecretario de Vivenda, Marcos Vaquer, defendeu esta iniciativa coa afirmación de que “canta máis e mellor información urbanística podamos ofrecer a todos, menos espazo quedará para a información privilexiada e a opacidade en procesos tan importantes desde un punto de vista económico, social e ambiental”.

A este respecto, Vaquer sinalou que “os mercados de chan e o urbanismo aparecen asociados de forma recorrente a procesos de corrupción e especulación co chan”. Ao seu xuízo, o deber dos poderes públicos é o de investigar, perseguir e sancionar estes procesos así como o de pór “en marcha instrumentos eficaces de prevención destas malas prácticas coa vista posta no futuro. E a maioría dos expertos coinciden en que un bo instrumento de prevención da corrupción é a transparencia”.

O subsecretario explicou que o SIU cumpre un mandato incluído na Lei de Chan de 2007, que “senta as bases para unha maior sustentabilidade e transparencia na ordenación e xestión do chan”. Entre as diversas medidas incluídas na Lei, destaca a obrigación das administracións públicas de pór a disposición dos cidadáns por medios telemáticos tanto o texto en vigor dos plans urbanísticos como o anuncio de sometemento a información pública e outros trámites relevantes para a súa aprobación ou alteración.

Ademais, a Lei establece que o Goberno debe formar e actualizar permanentemente un sistema público xeneral e integrado de información sobre chan e urbanismo desenvolvido en colaboración coas Comunidades Autónomas e compatible co resto de sistemas de información xa existentes.

Características do SIU

O SIU é unha ferramenta dixital en forma de portal libre e gratuíto a través do cal os cidadáns terán acceso a toda a información dispoñible sobre urbanismo e chan a través da dirección http://siu.vivienda.es/portal/. Tamén se poderá entrar ao mesmo a través da ligazón dispoñible na páxina web do ministerio www.vivienda.es.

Actualmente está dispoñible no visor do SIU a información urbanística estrutural de 369 municipios que concentran a 22,6 millóns de habitantes, é dicir ao 50% da poboación total de España e ao 72% da poboación das 85 Grandes Áreas Urbanas. A información do sistema implantarase e actualizará progresivamente.

Ao finalizar este ano estará dispoñible a información de máis de 400 municipios e ao longo de 2010 incluirase a de, aproximadamente, 2.000 municipios de pequena entidade que non dispoñen de figura de plan ou, unicamente teñen proxecto de delimitación de chan ou normas subsidiarias provinciais e a de 85 municipios máis, estes con plan xeral. Tamén estarán dispoñibles os datos de 48 dos 50 municipios máis poboados.

O SIU recolle información relativa a catro áreas principais: plan urbanístico (plans xerais, normas subsidiarias, delimitación de chan, etc.), ocupación e usos do chan, clases de chan (urbano, urbanizable ou non urbanizable) e áreas en desenvolvemento.

Tamén incorpora datos estatísticos e censales de carácter xeral de ámbito estatal, autonómico e municipal tales como superficie, poboación, densidade de poboación, número de vivendas ou número de fogares.