Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Vivienda > Compra

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Vivendas de Protección Oficial

Condicións vantaxosas para os cidadáns que non poden acceder ao mercado de vivenda libre

As vivendas de protección oficial, tamén denominadas nalgunha normativa autonómica vivendas de protección pública, como o seu propio nome indica, constitúen unha alternativa para facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda alcanzable, converténdose nun instrumento para a mellor satisfacción das necesidades dos cidadáns que non poden acceder, mediante esforzos razoables, aos mercados de vivenda libre.

O Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda, establece no seu preámbulo que, aínda que o mesmo ten un alcance universal, diríxese especificamente a aqueles colectivos con maiores dificultades para acceder a unha vivenda digna. Por tanto, a función principal destas vivendas de protección oficial é a de materializar o mandato constitucional que establece o dereito de todos os cidadáns a gozar dunha vivenda digna e adecuada, e o deber dos poderes públicos de promover as condicións necesarias e establecer as normas pertinentes para facer efectivo ese dereito.

Diferentes réximes

Pois ben, ao obxecto de tentar cumprir con ese fin de interese público, os gobernos, tanto central como autonómicos, pon a disposición dos cidadáns determinadas vivendas cunhas condicións máis vantaxosas que as do mercado libre. Así estas vivendas caracterízanse por ter un prezo sensiblemente inferior á media, e ademais adoitan ir acompañadas de axudas ou subvencións para a súa adquisición.

Estas vivendas cualificadas ou declaradas como protexidas destinadas á venda clasifícanse, a efectos da xestión das axudas financeiras, nos seguintes tipos, aínda que teñan outra denominación nos plans ou programas propios das comunidades autónomas:

Vivendas de protección oficial de réxime especial
Vivendas protexidas de prezo xeral
Vivendas protexidas de prezo concertado,
estás últimas tamén denominadas nalgunha autonomía, por exemplo Euskadi, vivendas de protección oficial de réxime taxado.

Estes diferentes réximes establécense en función do seu prezo máximo de venda por metro cadrado de superficie útil e dos ingresos máximos dos beneficiarios desas vivendas.

Prezos máximos de venda

Nas vivendas de protección oficial de réxime especial o prezo máximo de venda por metro cadrado de superficie útil non poderá exceder de 1,40 veces o Prezo Básico Nacional. Nas vivendas protexidas de prezo xeral non poderá exceder de 1,60 veces o Prezo Básico Nacional, e nas de prezo concertado de 1,80 veces. O Prezo Básico Nacional é a contía en euros por metro cadrado de superficie útil, que serve como referencia para a determinación dos prezos máximos de venda das vivendas protexidas. Aínda así, cada comunidade autonómica poderá establecer dentro deste marco os prezos máximos de venda por metro cadrado das diferentes vivendas de protección oficial.

As superficies útiles máximas das vivendas protexidas non poden exceder de 90 metros cadrados con carácter xeral. Cando se trate de vivendas protexidas adaptadas para persoas con discapacidade, con mobilidade reducida permanente, poderá excederse devandito límite, ata un máximo do 20% de superficie útil, conforme á normativa das comunidades autónomas. Con carácter especial dita superficie poderá exceder ese límite e chegar ata un máximo de 120 metros cadrados, cando se trate de familias numerosas. A superficie útil dos garaxes e trasteiros declarados protexidos non poderá exceder de 25 e 8 metros cadrados respectivamente.

Requisitos

Está claro que para poder acceder a este tipo de vivendas, os beneficiarios das mesmas teñen que cumprir unha serie de requisitos que veñen establecidos na correspondente normativa estatal e nas diferentes normativas autonómicas que regulan esta materia.

Así, as vivendas de protección oficial deberán ser destinadas a residencia habitual e permanente do propietario ou, no seu caso, do inquilino, e deberán ser ocupadas polo mesmo dentro dos prazos establecidos na lexislación aplicable. Ademais, as vivendas en cuestión, áchanse sometidas a unha serie de limitacións; entre outras, e dependendo do regulado por cada comunidade autónoma, establecerase un período durante o cal a vivenda non poderá ser transmitida a un terceiro e, en caso de facelo transcorrido ese prazo, deberase vender por un prezo limitado, que será fixado por cada comunidade autónoma, pero que non poderá superar en ningún suposto o dobre do prezo inicial da vivenda, unha vez actualizado mediante a aplicación do IPC.

Para acceder en propiedade a un piso protexido, os beneficiarios han de gozar duns ingresos familiares comprendidos dentro duns baremos

Así mesmo, as comunidades autónomas poderán establecer sobre as vivendas cualificadas como protexidas, dereitos de tenteo e retracto, é dicir, que para proceder á súa venda deberán ser previamente ofrecidas polo propietario á Administración correspondente, quen dispón dun prazo determinado para decidir se a quere ou non. No caso de que decida non facer uso dese dereito de adquisición preferente, o propietario da vivenda protexida poderá transmitila, a condición de que cumpra coas demais limitacións establecidas, entre outras, o seu prezo máximo de venda.

Por último, pero non por iso menos importante, debemos ter en conta que para acceder en propiedade ás vivendas protexidas, os beneficiarios han de gozar duns ingresos familiares que correspondan aos seguintes baremos:

a)Que non excedan de 6,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples se se trata de vivendas protexidas de prezo concertado.

b)Que non excedan de 5,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples se se trata de vivendas protexidas de prezo xeral.

c)Que non excedan de 6,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples se se trata de vivendas protexidas de réxime especial.

As superficies útiles máximas das vivendas protexidas non poden exceder de 90 m2 con carácter xeral

Igualmente debemos lembrar que as persoas que desexen acceder en propiedade ás vivendas protexidas non poden ser titulares doutra vivenda suxeita a réxime de protección pública, nin tampouco dunha vivenda libre cando o seu valor exceda do 40% do prezo máximo total de venda da vivenda obxecto da actuación protexida. Este valor elevarase ao 60% cando se trate de familias numerosas e necesitasen adquirir unha vivenda de maior superficie polo incremento do número de membros da súa unidade familiar, e no caso de persoas maiores de 65 anos, das persoas con discapacidade ou de vítimas da violencia de xénero ou do terrorismo.

Nalgunhas comunidades autónomas na súa normativa establécese que o beneficiario dunha vivenda protexida non pode ser titular de ningunha outra vivenda, sen establecer distinción algunha. Noutras, o requisito de carencia “” de vivenda substituíuse polo de necesidade “” de vivenda, incluso permitíndose nalgúns dos casos que o beneficiario dunha vivenda protexida poida ser titular dunha segunda vivenda libre en lugar distinto do da primeira.

Estas pinceladas xerais sobre a regulación en materia de vivendas de protección oficial está suxeita ao regulado por cada unha das comunidades autónomas, xa que, en función das súas competencias estatutarias, poderán definir e levar a cabo unha política de vivenda propia, complementando as actuacións de protección e promoción previstas polo Estado para esta materia. Deste xeito cada Goberno autonómico conta cunha marxe de liberdade de decisión que lle permite aplicar as medidas estatais adaptándoas ás peculiares circunstancias do seu territorio.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións