Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vivo de aluguer e divórciome, que pasa co piso?

O cónxuxe non arrendatario poderá continuar na casa cando lle sexa atribuída na sentenza ou convenio de separación ou divorcio
Por Blanca Álvarez 18 de Abril de 2013
Img infertilidad emociones lp
Imagen: Ed Yourdon

Os xulgados españois tramitaron en 2012 un total de 120.000 divorcios, o que supón un incremento superior ao 2% con respecto ao ano anterior, segundo os datos do Servizo de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial. Ademais, presentáronse preto de 4.700 separacións de mutuo acordo e 2.400 separacións contenciosas, xunto a pouco máis de 160 asuntos de nulidade matrimonial. Un gran número destas parellas viviría en réxime de aluguer. Que sucede coa vivenda cando rompe un matrimonio? Que se pode facer se só un dos cónxuxes asinou o contrato de arrendamento? Como se sinala no seguinte artigo, o cónxuxe (ou parella) non arrendatario pode continuar na casa, sempre que lle sexa atribuída na sentenza ou convenio de separación ou divorcio. Para iso, ademais, debe realizar unha serie de trámites, entre os que se atopa a comunicación ao propietario do piso no prazo de dous meses desde que se notifique a resolución xudicial.

Que sucede en caso de separación ou divorcio do arrendatario

É habitual que un matrimonio viva nunha vivenda arrendada, e que o contrato de aluguer estea só a nome dun dos cónxuxes. A opinión máis estendida é que o titular do arrendamento é o asinante, e que se trata dun dereito individual e persoal. Por iso, en caso de divorcio ou separación, xorden numerosas preguntas, como os dereitos do cónxuxe ou se quen vivían coa persoa que asinou o contrato de aluguer pódense subrogar.

Se o excónyuge non asinante desexa quedar no piso de aluguer, non necesita permiso do propietario, pero debe comunicarllo de maneira fidedigna

Por regra xeral, o cónxuxe non arrendatario pode continuar no piso alugado se este atribúeselle na sentenza ou convenio de separación ou divorcio. Case sempre se outorga a quen queda coa garda e custodia dos nenos, ou -se a parella non ten fillos– ao máis necesitado economicamente.

Cando se produce o divorcio, se o cónxuxe que non figura como titular no contrato de aluguer da vivenda queda nela, ten que realizar unha serie de trámites de maneira obrigatoria:

  1. O cónxuxe non titular do contrato de aluguer pode permanecer na casa se o desexa, e non necesita autorización do arrendador. Pero a lei sinala que debe comunicarllo no prazo de dous meses desde que se notifique a resolución xudicial correspondente, e achegar unha copia da mesma, ou polo menos da parte que se refira ao uso da vivenda.

    É moi importante non esquecerse de realizar este trámite. E facelo de modo fidedigno, de maneira que permita acompañar documentos, xa sexa vía notarial ou entrega persoal con firma do arrendador como que o recibiu, ou vía burofax. Se non leva a cabo así, e no prazo indicado, o arrendador pode solicitar que se rescinda o contrato de aluguer alegando “cesión inconsentida”.

  2. Unha vez que se notificou ao propietario do piso que se desexa permanecer na vivenda, o cónxuxe que queda coa utilización da casa convértese no novo arrendatario, cos mesmos dereitos e obrigacións que tiña quen asinara o contrato.

  3. O aluguer extinguirase, se nese prazo de dous meses o caseiro non recibe comunicación algunha, por escrito, do feito e de quen se subrogará no contrato de arrendamento.

  4. No caso das parellas de feito, todo o anterior é válido, aínda que é preciso que quen desexa quedar na vivenda convivise co arrendatario de forma permanente, polo menos, os dous anos anteriores á separación. Pero se teñen fillos en común, basta a convivencia.

Decisión unilateral do titular de rescindir o contrato

Ás veces, pode ocorrer que o titular do contrato de aluguer (a persoa que o asinou) decida dalo por terminado, sen ter en conta a opinión ou o consentimento da súa parella.

Cando sucede isto, quen non asinou pode continuar na casa e o arrendador non pode oporse. O propietario do piso, iso si, debe requirir ao cónxuxe do arrendatario para que manifeste a súa vontade de seguir ou non. Se non contesta nos 15 días seguintes, o contrato extínguese, e ademais, queda obrigado a pagar a renda se non se abonou.

E se o contrato está asinado polos dous?

Cando unha parella que vive de aluguer divórciase, e os dous asinaran o contrato de arrendamento, ambos seguirán obrigados de face ao arrendador. Todo iso, con independencia de cal dos cónxuxes quede co uso da vivenda, xa sexa por mutuo acordo ou por sentenza xudicial.

Ao caseiro non lle poden afectar as relacións persoais dos cónxuxes, nin os cambios que se produzan derivados dunha ruptura sentimental. Se non abandonan os dous o piso e un dos xa excónyuges queda nel, habería que modificar o contrato.