Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vivo de aluguer nun piso embargado… que me espera?

Se embargan o piso en que vives alugado poderás permanecer ou non na vivenda alugada, segundo a data en que asinases o contrato de arrendamento
Por Blanca Álvarez Barco 7 de Novembro de 2022
Img alquiler embarg hd
Imagen: Pixabay
Vives de aluguer e o inmoble é embargado? Até hai poucos anos (2019) si a casa na que estás de aluguer embargábase, o arrendamento quedaba extinguido unha vez que o arrendador perdese os seus dereitos sobre o inmoble por execución hipotecaria. Con todo, para os contratos celebrados desde o 6 de marzo do citado ano, coa reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos e tras a modificación do artigo 13.1, pódesche quedar no piso ata que termine o teu contrato de aluguer. Coñece cal sería o teu caso.

Embargan a casa onde vivo de aluguer: pódome quedar?

A situación do inquilino cando embargan a casa no que vive de aluguer é como unha montaña rusa, e cambia con cada reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos.

Si a de 2013 ditaminou que non se permitía continuar na vivenda, a nova reforma da lei, que entrou en vigor en marzo de 2019 , “é favorable ao inquilino e poderás quedarchesi así o desexasata que termine o teu contrato“, explica a avogada Antonia Cortés.

Img aluguer barato trucos grande
Imaxe: freepik

Así, o artigo 13.1 di agora: “Si durante o cinco primeiros anos de duración do contrato, ou sete anos se o arrendador fose persoa xurídica, o dereito do arrendador quedase resolto polo exercicio dun retracto convencional, a apertura dunha substitución fideicomisaria, o alleamento forzoso derivada dunha execución hipotecaria ou de sentenza xudicial ou o exercicio dun dereito de opción de compra, o arrendatario terá dereito, en todo caso, a continuar no arrendamento ata que se cumpran cinco anos ou sete anos respectivamente, sen prexuízo da facultade de non renovación prevista no artigo 9.1″.

Ollo! Para os contratos que teñen unha duración pactada superior a cinco anos, en cambio, queda extinguido o arrendamento en caso de execución hipotecaria.

A quen debo pagar a renda?

A casa onde vives desde hai uns anos está embargada e pendente de saír a poxa. Coñecer a noticia supón un gran impacto, e é normal exporse diversas cuestións como quen debe ser o destinatario da renda desde ese momento.

Non hai motivo de preocupación! Tes que continuar co pago da renda ao propietario, ata que o banco che comunique un novo titular e un novo número de conta onde realizar os ingresos do aluguer.

Importante! Nunca hai que deixar de pagar a mensualidade “e é moi conveniente gardar todos os recibos, para evitar problemas”, sinala Cortés.

Que ocorre si o contrato de aluguer é anterior a 2019?

✅ Anterior a marzo de 2019 e posterior a xuño de 2013

Si tes un contrato de aluguer realizado neste intervalo temporal, extinguirase si embargan o piso. Por que?

Así o fixa a lei, que sinala que para os contratos celebrados con anterioridade ao Real Decretolei 7/2019 débese considerar a disposición transitoria primeira, que di textualmente: “Réxime dos contratos de arrendamento celebrados con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto-lei continuarán rexéndose polo establecido no réxime xurídico que lles era de aplicación”.

Img hipoteca lio grande
Imaxe: Pixabay

Así, si a túa casa alugada sae a poxa debido a unha execución hipotecaria, e é adxudicada ao banco ou a un novo propietario, o contrato que existía extínguese.

Pero hai unha única posibilidade legal para non ter que abandonar a vivenda: o contrato seguiría en vigor até o final do prazo asinado, si este contrato “inscribiuse en Rexistro da Propiedade con anterioridade á hipoteca”. Con todo, o habitual é que nunca se faga isto último.

⚠️ Isto aplícase tamén aos alugueres de vivenda que se asinasen entre o 1 de xaneiro de 1995 e o 5 de xuño de 2013. É dicir, tamén se extinguen si embárgase o piso.

✅ Que pasa con alugueres de renda antiga?

Os alugueres asinados antes de 1995 están protexidos si hai unha execución hipotecaria da leira, (estean ou non inscritos no Rexistro da Propiedade con anterioridade á hipoteca). Esta é a norma xeral, pero hai excepcións:

  • cando hai simulación do contrato de aluguer.
  • no caso de que haxa fraude, dolo ou confabulación entre arrendador e arrendatario.
  • se o arrendamento causa un grave prexuízo económico ao acredor hipotecario.

E se me teño que ir pero quero seguir no piso?

En caso de querer continuar no piso, aínda que o contrato se extinga por estar asinado entre xuño de 2013 e marzo de 2019, podes facer un intento.

É importante “que llo fagas saber ao banco ou ao novo propietario, e quizais poidas chegar a un acordoe asinar un novo contrato de aluguer“, comenta a avogada.