Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Intercambios xuvenís

O seu obxectivo é concienciar aos mozos da existencia de diferentes realidades sociais e culturais
Por Azucena García 5 de Febreiro de 2008
Img intercambio
Imagen: Andrew C.

Co obxectivo de fomentar valores solidarios entre os mozos, o Programa “Mocidade en Acción” conta con diversos eixos de traballo orientados á poboación entre 13 e 30 anos. Búscase que estes grupos se impliquen no que se denomina aprendizaxe non formal, un modo de descubrir, de maneira natural, as vantaxes de relacionarse con mozas doutras culturas e sociedades.

Imagen: Andrew C.

Desenvolver a cooperación entre os mozos europeos. Este é o obxectivo do Programa “Mocidade en Acción 2007-2013”, impulsado pola Comisión Europea e promovido en España polo Instituto da Mocidade. En total, o programa ten un orzamento de 885 millóns de euros para todo o período de duración, aínda que para este ano 2008 o Injuve aprobou unha partida superior a seis millóns de euros. Con esta cantidade, preténdese promover unha cidadanía activa dos mozos, potenciar valores de solidariedade e tolerancia, favorecer o entendemento entre a mocidade de países diferentes e impulsar a cooperación.

Un dos programas financiados por esta iniciativa é o programa de intercambio xuvenil, que conta cun orzamento de 1.829.300 euros. Esta actividade organízase de maneira que un grupo de mozos é acollido por outro no seu país de orixe para coñecer mellor as súas respectivas culturas e “concienciarse da existencia de diferentes realidades”. Nestes intercambios, os participantes debaten sobre temas que lles interesan e aprenden as peculiaridades de cada sociedade. Existen intercambios bilaterais, trilaterales ou multilaterais, segundo o número de países participantes. Por esta razón, son posibles os intercambios itinerantes, nos que os grupos se desprazan por un ou varios países.

A prioridade é que tomen parte nestes programas os mozos con menos oportunidades ou con algunha discapacidade física ou mental

A prioridade dos intercambios é fomentar a participación dos mozos na vida pública, en particular, a daqueles con menos oportunidades, “xa sexa por razóns culturais, económicas, sociais, xeográficas”, ou con algunha discapacidade física ou mental. Ademais, búscase garantir o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres, polo que o programa está aberto a mozos de entre 13 e 30 anos, tanto dos Estados membros como de terceiros países. Todos eles teñen cubertos os gastos de seguro, manutención, o 70% dos custos da viaxe, así como unha asignación adicional para os mozos con menos recursos.

Criterios de selección

Para solicitar a subvención dos proxectos, as persoas interesadas contan con tres roldas: en febreiro, abril e xuño. Para iso, hai que cumprimentar os correspondentes formularios de solicitude e cumprir uns requisitos. Poden participar no programa novos entre 15 e 25 de anos que formen parte dunha organización non gobernamental ou un grupo non asociado. Nos intercambios multilaterais é aconsellable que cada grupo teña, polo menos, 4 participantes por país, sendo a suma total de participantes entre 16 como mínimo e 60 como máximo.

“Ofrece aos mozos a oportunidade de familiarizarse con linguas e culturas diferentes”

Para este ano, darase prioridade na concesión das axudas aos proxectos que centren as súas accións no deporte como ferramenta para promover a cidadanía activa e a inclusión social dos mozos, a promoción de hábitos de vida saudables a través das actividades físicas ou a difusión do multilingüísmo. Así mesmo, priorizarase aos grupos de mozos procedentes de medios desfavorecidos, os intercambios que inclúan máis de dous países -maior riqueza intercultural- e os proxectos que reúnan a mozos de diferentes orixes sociais, económicos e culturais.

En canto á duración dos intercambios, oscila entre 6 e 21 días tanto se se desenvolvido nun país estranxeiro (intercambio de envío) como no propio (intercambio de acollida). Durante este tempo, trabállanse accións de non discriminación, inclusión do principio de igualdade entre mulleres e homes en todas as políticas e accións europeas, e multilingüismo “para contribuír a crear unha sociedade que aproveite a súa diversidade lingüística e estimular aos cidadáns a que aprendan idiomas”. “Aínda que o programa non é un programa lingüístico, é, no entanto, un programa de aprendizaxe non formal que ofrece aos mozos a oportunidade de familiarizarse con linguas e culturas diferentes”, aseguran os promotores.

Respecto ao proxecto, cada grupo debe ser organizador e protagonista do mesmo. O que se espera é que as iniciativas sexan coherentes, formativas e faciliten a aprendizaxe intercultural. Pódese realizar o intercambio cos países membros da Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Bulgaria e Turquía, ademais de países como Alxeria, Exipto e Israel, o Leste europeo e Cáucaso, sueste de Europa e América Latina.

En total, o ano pasado tomaron parte no programa de intercambio 4.682 mozos, dos que 1.630 foron españois. A maioría participou en intercambios con países do programa (1.607), mentres que só 97 mozos realizaron intercambios con países veciños da UE: trilaterales (23) ou multilaterais (74).

Servizo Voluntario Europeo

Permite adquirir habilidades como a capacidade de traballo en equipo, iniciativa, sentido da responsabilidade e de solidariedade

Outro dos eixos do Programa “Mocidade en Acción 2007-2013” é o Servizo Voluntario Europeo (SVE). O seu obxectivo é potenciar a solidariedade dos mozos e promover o seu compromiso activo. En 2008, este programa conta con 2.383.973 euros para actividades desenvolvidas no ámbito social, cultural, artístico, deportivo ou ambiental. As súas actividades están fixadas no seo dunha organización local, polo que se busca contribuír ao desenvolvemento desa comunidade.

O Servizo desenvólvese nun país diferente ao dos participantes e permite adquirir habilidades como a capacidade de traballo en equipo, iniciativa, sentido da responsabilidade e de solidariedade, seguridade nun mesmo e novas amizades. As persoas interesadas en participar deben ter entre 18 e 25 anos. Valórase especialmente a participación de mozas con menos oportunidades e esíxese un compromiso a longo prazo, xa que a duración dun proxecto oscila entre seis meses e un ano, como máximo. Excepcionalmente, permítense colaboracións de entre tres semanas e seis meses.

Teñen máis posibilidades de recibir subvención aqueles proxectos que se desenvolven nun país distinto ao país de residencia dos voluntarios, non están remunerados nin substitúen a un emprego remunerado, contribúen ao desenvolvemento de proxectos locais, implicar polo menos a un estado membro e realízanse nun tempo máximo de 12 meses.

Youthpass

Os mozos que toman parte nun proxecto de Intercambio ou Voluntariado teñen dereito a recibir un certificado Youthpass. Trátase dun documento que describe a acción principal do programa e valida a experiencia de aprendizaxe. Inclúe información crave achega do proxecto, as actividades que o participante realizou e un informe do resultado de aprendizaxe. Grazas a este documento, a Comisión Europea pretende recoñecer a actividade de voluntariado como unha experiencia educativa e un período de aprendizaxe “non formal e informal”.